ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้งรั้วที่ว่าการอำเภอรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้งรั้วที่ว่าการอำเภอรัษฎา วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้งรั้วที่ว่าการอำเภอรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด