ข่าวประชาสัมพันธ์
บสย. รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดดเด่นด้านพัฒนา - ยกระดับองค์กร
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บสย. ประกาศศักยภาพ รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC 2021 โดดเด่นด้านการพัฒนา-ยกระดับองค์กร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 พร้อมเดินหน้าพัฒนาและยกระดับมาตรฐานองค์กรสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC 2021 โดดเด่นด้านการพัฒนา-ยกระดับองค์กร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award : TQA) พร้อมด้วย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และคณะผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) คือรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนความมุ่งมั่น ทุ่มเทด้านการพัฒนาและยกระดับองค์กรอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร จนเป็นที่ประจักษ์ ด้วยผลดำเนินงาน ยอดค้ำประกันสินเชื่อ ก้าวกระโดดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 245,000 ล้านบาท สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 บสย. ได้เพิ่มความเข้มข้น ยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้น ด้วย 2 บทบาทสำคัญ คือ บทบาท Credit Enhancer และบทบาท Financial Advisor ให้คำปรึกษา และเป็นหมอหนี้ แก้หนี้ให้ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้แผนงาน STP คือ 1. Segmentation การแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 2. Target กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน และต้องการหนังสือค้ำประกันของ บสย. สำหรับประกอบการกู้เงินกับสถาบันการเงิน และ 3. Position ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA มาใช้ในการวางแนวทางการบริหารจัดการองค์กร เพื่อตอบโจทย์ทุกมิติ ได้แก่ การ Transformation โดยทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวางยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ มุ่งเน้นการทำ Digital Transformation การปรับสัดส่วนโครงสร้างองค์กร ทั้ง Front Middle และ Back การพัฒนา Core Competency ทั้งองค์กรและบุคลากร การพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ SMEs ทุกมิติ และการพัฒนาองค์กรต่อเนื่องทั้ง 4 P’s ได้แก่ 1. Process ที่เน้นกระบวนการ Automation เพื่อให้ได้ Data จากการบริการมาเชื่อมโยง 2. Product การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ Pain Point ของลูกค้าโดยทำ VOC และ VOS และ Data ที่ได้จากการบริการมาปรับปรุง 3. People เน้นสร้างนวัตกรรมองค์กรด้วย Culture ที่เรียกว่า TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ เป็นที่หนึ่งในใจ SMEs โดยการ Reskill Upskill บุคคลากร 4. Platform การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital เพื่อเป็น Gateway ให้ SMEs เข้าสู่ระบบของสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา บสย. ยึดหลักการทำงานสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จะตอกย้ำความมั่นใจให้กับคู่ค้า พันธมิตร และ Stakeholder พร้อมก้าวไปข้างหน้ากับ บสย. เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” “ในฐานะผู้นำองค์กร ผมมีความภาคภูมิใจ ในความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกท่าน และจะร่วมผลักดันองค์กรเพื่อขับเคลื่อน บสย. ให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ด้วยแนวคิด TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดกับการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้” ผู้บริหารกล่าว เชื่อมโยง ...
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม บูธ บสย. แสดงผลงาน “ค้ำประกันสินเชื่อ” ในงาน Better Thailand Open Dialogue “ถามมา ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในงานเสวนา Better Thailand Open Dialogue “ถามมา ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บสย. ที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน “ค้ำประกันสินเชื่อ” 30 ปีกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ภายใต้แนวคิด TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ เป็นที่หนึ่งในใจSMEs โดยมีนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ บสย. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เชื่อมโยง ...
ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดบูธ บสย. งาน Money Expo 2022
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ในโอกาสร่วมเปิดบูธ บสย. ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022 โดยปีนี้ บสย. จัดเต็ม ส่งผู้เชี่ยวชาญและทีมหมอหนี้ จาก บสย. F.A. Center และ บสย. สำนักงานเขตนครหลวง ให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพทางการเงินแก่ SMEs การขอสินเชื่อ การให้คำแนะนำบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารต้นทุน และการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น พร้อมกันนี้ บสย. ยังได้จัดเตรียมแพ็คเกจพิเศษวงเงินค้ำประกัน 10,000 ล้านบาท ด้วยโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 บสย. SMEs สร้างชาติ ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ปี สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการในธุรกิจ Supply Chain และผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐ และโครงการค้ำประกันสินเชื่อระยะพิเศษ Soft Loan Extra วงเงิน 90,000 ล้านบาท ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พบกับ บสย. ในงาน Money Expo 2022 ที่บูธ L7 ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็คเมืองทองธานีระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 เชื่อมโยง ...
บสย. ยอดค้ำทะลุเป้า ไตรมาส 1/2565 ค้ำแล้ว 48,149 ล้านบาท พร้อมลุยค้ำแสนล้านช่วย SMEs
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บสย. เผยผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อไตรมาส 1/2565 บรรลุเป้า อนุมัติค้ำ 48,149 ล้านบาท ภาคเกษตรมาแรง ยอดค้ำพุ่งขยายตัวกว่า 30% พร้อมร่วมขับเคลื่อนมาตรการการเงินหนุนกลุ่มธุรกิจสีเขียว BCG ภาคส่งออก ซัพพลายเชน และกลุ่มรายย่อย มั่นใจกลไกค้ำประกันสินเชื่อหนุนธุรกิจสู่ความยั่งยืน นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผย ผลดำเนินงาน บสย. ไตรมาส 1/2565 (1 ม.ค. – 31 มี.ค.) บรรลุเป้าหมายช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ ได้กว่า 40,593 ราย อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 48,149 ล้านบาท อนุมัติหนังสือค้ำประกัน จำนวน 41,223 ฉบับ โดยโครงการค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่ 1. โครงการค้ำประกันสินเชื่อตาม พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 2 สัดส่วน 44% 2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. สร้างชาติ หรือ PGS 9 ดีแน่นอน สัดส่วน 40% 3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ไมโคร 4 รายเล็กเสริมทุน สัดส่วน 4% บสย. มีสัดส่วนให้การค้ำประกันสินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 73% และสถาบันการเงินของรัฐอยู่ที่ 27% โดยประเภทธุรกิจที่ บสย. ค้ำประกันสูงสุด 5 ลำดับแรก คือ 1. ธุรกิจบริการ อาทิ รับเหมาก่อสร้าง ขนส่ง โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร 13,000 ล้านบาท (28%) 2. ธุรกิจการเกษตร อาทิ เกษตร ปศุสัตว์และประมง 5,500 ล้านบาท (11%) 3. ธุรกิจการผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ 5,300 ล้านบาท (11%) 4. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 4,400 ล้านบาท (9%) 5. ธุรกิจเหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักร 3,000 ล้านบาท (6%) ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านยอดค้ำประกันสินเชื่อ ในไตรมาส 1 คือ กลุ่มธุรกิจการเกษตร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ ผักผลไม้ ยางพารา ข้าว มันสำปะหลังและอ้อย ซึ่งมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญขยายตัวถึง 30% เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2564 ก้าวจากลำดับ 3 ในปี 2564 มาเป็นลำดับ 2 ในปี 2565 นอกจากนี้ บสย. ยังได้ร่วมโครงการต่างๆ กับธนาคารและองค์กรพันธมิตร เพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านมาตรการทางการเงิน ช่วยการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ดังนี้ 1. โครงการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BIO-Economy เศรษฐกิจชีวภาพ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารพันธมิตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมาตรการทางการเงิน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับธนาคารพันธมิตร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจกลุ่มซัพพลายเชน ผู้ส่งออก 2. โครงการจับคู่ความร่วมมือสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จับคู่ กู้พร้อมค้ำ ในโครงการ “สินเชื่อ SMEs Re-start” เติมทุนเสริมสภาพคล่อง ธุรกิจท่องเที่ยว และ Supply Chain 3. โครงการความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อกลุ่มธุรกิจส่งออก ซัพพลายเชน โลจิสติกส์ และความร่วมมือค้ำประกันสินเชื่อแบบบุคคล เป็นต้น สำหรับแผนดำเนินงานไตรมาส 2 บสย. พร้อมขับเคลื่อน กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการ เติมทุนเสริมสภาพคล่อง ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆ รองรับผู้ประกอบการทุกกลุ่ม รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan Extra วงเงิน 90,000 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้เดิมตาม พ.ร.ก. Soft Loan 2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อเติมเต็มรายย่อย วงเงิน 8,000 ล้านบาท 3.โครงการค้ำประกันสินเชื่อจากธนาคารของรัฐ วงเงิน 1,000 ล้านบาท และ 4.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Supply Chain Finance วงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยในไตรมาส 2 บสย. ได้เตรียมโครงการความร่วมมือกับธนาคารต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ ในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการขับเคลื่อนและเปิดตัวโครงการ Digital Transform ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มตัว ด้วยบริการค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่จะเชื่อมโยงและเข้าถึงผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้น เชื่อมโยง ...
เริ่มแล้ว ... บสย. หนุนรัฐ “ค้ำ สินเชื่อ” กระตุ้นเศรษฐกิจ เติมเต็มรายย่อย ค้ำฟรี 3 ปี รายละ 3 ล้านบาท เช็คด่วน ... ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ บสย. Call Center 02-890-9999
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
บสย. เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนธุรกิจรายย่อย ค้ำเต็มร้อย “เติมเต็มรายย่อย” วงเงิน 8,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องกิจการ SMEs รายย่อย ค้ำประกันสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ปี ลดภาระต้นทุน ขยายระยะเวลาค้ำประกันนาน 10 ปี นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย. ได้เปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ขอสินเชื่อจากธนาคาร ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. SMEs เติมเต็มรายย่อย” วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยโครงการนี้จะช่วยเติมเต็มให้ผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อง่ายขึ้นและมากขึ้น โดย บสย. ช่วยรับความเสี่ยงแทนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ธนาคารมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น นอกจากนี้ บสย. ยังได้มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ขอรับการค้ำประกันสินเชื่อ วงเงินค้ำสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อต่อเนื่อง 3 ปี ระยะเวลาค้ำประกันนานถึง 10 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ดำเนินธุรกิจอย่างสบายใจ ลดต้นทุนการเงิน และที่สำคัญจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว โดยขณะนี้มีธนาคารพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 7 ธนาคาร สอบถามธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ บสย. Call Center 02-890-9999 หรือ Line@doctor.tcg เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด