ข่าวประชาสัมพันธ์
บวชป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับชุมชนบ้านกองแหะจัดกิจกรรม“บวชป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมและ ชุมชนท้องถิ่น สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชอันล้ำค่าของประเทศ โดยมี นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ป่าชุมชนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยง ...
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม2560 คณะอาจารย์ จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพฯ จำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมการรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกิตติพงษ์ เกิดสว่าง พนักงานวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ และนำชมสวนฯ เชื่อมโยง ...
อ.ส.พ. จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดกิจกรรมสวดมนต์ และนั่งสมาธิเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมนำหลักธรรมสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมี ผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องพระ อาคารอำนวยการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยง ...
อ.ส.พ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ เชื่อมโยง ...
ประมวลภาพงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด