ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมสัมมนา ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงความสามัคคีในการร่วมใจป้องกันและต่อต้านปัญหายาเสพติด ใหเแก้น้องๆ เยาวชน ในตำบลบางกระทึก
โครงการ "การประเมินสภาพการณ์ของชุมชน ผู้สูงวัย รูปแบบของอุปกรณ์ และรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ และเครือข่ายเสียงเรียกที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ" ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก มอบหมายให้นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่ม อสม.ร่วมโครงการ "การประเมินสภาพการณ์ของชุมชน ผู้สูงวัย รูปแบบของอุปกรณ์ และรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ และเครือข่ายเสียงเรียกที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ" ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองการศึกษา นำคณะสมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางกระทึก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดญาณเวศกวัน ตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5สเพื่อร่วมกันทำความสะอาด และดูแลวัดในชุมชนให้สะอาด และแสดงถึงความร่วมมือของชุมชน
โครงการให้ความรู้ การดับเพลิงขั้นต้น ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางกระทึก
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก จัดโครงการให้ความรู้ การดับเพลิงขั้นต้น ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางกระทึก โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย และโรงเรียนคลองบางกระทึก ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียนในการรับมือสถานการณ์อัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงเป็นการลดการสูญเสียกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ร่วมกันบูรณาการจัดการกองขยะบริเวณวัดดอนหวาย
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันนี้(11 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับวัดดอนหวาย โดยพระเดชพระคุณ พระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ร่วมกันบูรณาการจัดการกองขยะบริเวณวัดดอนหวาย เพื่อเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาตำบลบางกระทึกให้ยั่งยืน
... อ่านทั้งหมด