ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประชาคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก โดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมประชาคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อร่วมพูดคุยหาแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาตำบลบางกระทึก
ตรวจรับโครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าหมู่บ้านประภัสสรหมู่ที่ 6
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. กองช่างเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้นำคณะกรรมการเข้าตรวจรับโครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าหมู่บ้านประภัสสรหมู่ที่ 6
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลว6
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2562) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก นำคณะสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ประชุมผู้สูงอายุตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางกระทึก
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้สูงอายุตามโครงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางกระทึก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ การฟังพระธรรมเทศนา การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ
โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก เพื่อเป็นการให้ผู้แก่ครองของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก ได้ทราบถึงแนวทางการบริหารและนโยบายทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก รวมถึงให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
... อ่านทั้งหมด