ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับผู้โดยสารและผู้ประกอบการขนส่ง อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง อ่านต่อ ...
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะแลรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด