ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
1. บทความเรื่อง ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก 2. บทความเรื่อง ขออนุญาตหรือไม่ 3. บทความเรื่อง น้องขอดูแลพี่ 4. บทความเรื่อง ใครเป็นคนสั่ง 5. บทความเรื่อง ขายนมวัน ก็เปิดเผยได้ อ่านต่อ ...
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรคราม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558
อ่านต่อ ...
9 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตรวจประเมินและให้คะแนนหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
อ่านต่อ ...
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายกฤช สุขก่ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด