ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยมี นายสัมพันธ์ บัณฑิตเสน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ให้การต้อนรับ โดยคณะตรวจประเมินฯได้ให้คำแนะนำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป อ่านต่อ ...
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย โดยคณะตรวจประเมินฯได้ให้คำแนะนำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป อ่านต่อ ...
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยคณะตรวจประเมินฯได้ให้คำแนะนำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป อ่านต่อ ...
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยคณะตรวจประเมินฯได้ให้คำแนะนำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป อ่านต่อ ...
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยคณะตรวจประเมินฯได้ให้คำแนะนำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลสังคม ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด