ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018 เชื่อมโยง ...
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP เชื่อมโยง ...
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปีงบประมาณ 2561 เชื่อมโยง ...
สมาคมนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
สมาคมนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5/2561 เชื่อมโยง ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560
1.บทความเรื่อง ตรวจกันบ้างหรือเปล่า 2.บทความเรื่อง เกือบไม่ได้บำนาญ 3.บทความเรื่อง ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว 4.บทความเรื่อง อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน 5.บทความเรื่อง ทำไมถนนวุ่นวายจัง อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด