ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมคุณภาพและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561
มหกรรมคุณภาพและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ตออคิด รีสอร์ทแอนสปา ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2561 ได้ทาง E-mail : varmama@gmail.com เชื่อมโยง ...
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
คณะกรรมการพัฒนา รพ.วชิระภูเก็ตร่วมกับ รพ.วชิระภูเก็ต ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เชื่อมโยง ...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018 เชื่อมโยง ...
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP เชื่อมโยง ...
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปีงบประมาณ 2561 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด