ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560
1.บทความเรื่อง ตรวจกันบ้างหรือเปล่า 2.บทความเรื่อง เกือบไม่ได้บำนาญ 3.บทความเรื่อง ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว 4.บทความเรื่อง อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน 5.บทความเรื่อง ทำไมถนนวุ่นวายจัง อ่านต่อ ...
ลำดับการนำเสนอผลงานส่งเข้าประกวดมหกรรมคุณภาพวิชาการเขต 11 ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 11
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ขอเชิญพยาบาลประจำการในเขตสุขภาพที่ 11 และพยาบาลผู้สนใจในเขตอื่นๆ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 4 สิงหาคม 2560 เชื่อมโยง ...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจะจัดงานประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อ "ICT Innovations for eHealth & mHealth" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 570,000 บาท เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด