ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 11
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ขอเชิญพยาบาลประจำการในเขตสุขภาพที่ 11 และพยาบาลผู้สนใจในเขตอื่นๆ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 4 สิงหาคม 2560 เชื่อมโยง ...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจะจัดงานประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อ "ICT Innovations for eHealth & mHealth" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 570,000 บาท เชื่อมโยง ...
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560
ขอเชิญ เด็กๆ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอบอุ่นรักษ์ รพ.วชิระภูเก็ต เชื่อมโยง ...
กิจกรรมกระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
ขอเขิญเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ลานอบอุ่นรักษ์ รพ.วชิระภูเก็ต เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด