ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 |
บสย. ร่วมประชุม ACSIC 2021 ครั้งที่ 33 (24/11/2564)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปคำย่อวินิจฉัยและบทความ ฉบับเดือนตุลาคม 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) (22/11/2564)
บสย. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Smart SME Expo 2021” (19/11/2564)
บสย. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 (04/11/2564)
บสย. มอบถุงยังชีพ พร้อมส่งกำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ต.บ้านแป้ง จ.พระนครศรีอยุธยา (04/11/2564)
บสย. จับมือ สพกอ. ออมสิน และ EXIM BANK ลงนามความร่วมมือ การส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (28/10/2564)
ธุรกิจฟื้นตัว ! บสย. ค้ำทะลุ 2 แสนล้านบาท หนุนจ้างงานกว่า 2 ล้านราย ลุยโค้งสุดท้าย เติมทุน SMEs Restart กิจการ (20/10/2564)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปคำย่อวินิจฉัยและบทความ ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 (08/10/2564)
บสย. จัดงาน “TCG Stakeholders Day : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย.” เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน พัฒนาก้าวสู่ความยั่งยืน (28/09/2564)
วงเงินใหม่มาแล้ว ... ! บสย. พร้อมค้ำ เฟส 2 สินเชื่อฟื้นฟู 100,000 ล้านบาท ปรับเกณฑ์ใหม่ ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มไมโคร – SMEs เปราะบาง มากขึ้น จ่ายเบา ค่าธรรมเนียมต่ำ เริ่มต้น 1% ต่อปี (17/09/2564)