ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ค่าประกันชดเชย “บสย. พร้อมช่วย” (26/04/2565)
บสย. ลุยค้ำ กลุ่มส่งออก – โลจิสติกส์ พร้อมเร่งศึกษาประเมินคุณภาพสินเชื่อ (Credit Scoring) (11/04/2565)
บสย. ลงนามร่วมกับ 16 สถาบันการเงิน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan Extra วงเงิน 90,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ Soft Loan เดิม (05/04/2565)
บสย. ขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจ BCG ผนึก กนอ. – ธนาคาร หนุน ธุรกิจสีเขียว (25/03/2565)
บสย. พร้อมช่วย ! ดีเดย์ 1 เมษา Soft Loan Extra 90,000 ล้านบาท ต่อลมหายใจ SMEs ค้ำ นาน 8 ปี พยุงการจ้างงาน ลดปัญหาผิดนัดชำระหนี้ (25/03/2565)
บสย. ผนึก SME D Bank จับคู่ กู้พร้อมค้ำ “สินเชื่อ SMEs Re-Start” 2,000 ล้านบาท เติมทุนเสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอีท่องเที่ยว เปิดสายด่วน บสย. F.A. Center ปรึกษาฟรี (11/03/2565)
บสย. รับรางวัลเกียรติยศ Thailand Quality Class : TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2564 มุ่งมั่นต่อยอดความเป็นเลิศด้วยดิจิทัล เทคโนโลยี (03/03/2565)
บสย. F.A. Center ตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำปรึกษา SMEs “โจรสลิด” บางบ่อ (02/03/2565)
บสย. ร่วมบรรยายหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 (01/03/2565)
บสย. - ออมสิน หารือช่วย SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ (24/02/2565)