ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
พิเศษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ลงทะเบียนฟรี 50 ที่นั่ง ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ (25/06/2558)
สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลการบริการยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อนจาก Trip Advisor (22/06/2558)
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช (19/05/2558)
สวนพฤกษ์ฯ ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมนิทรรศการ 3 มิติ (19/05/2558)
อ.ส.พ. เชิญชวนนักเรียนเข้าค่าย “เยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” (08/05/2558)
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย หัวข้อ “ความหลากหลายฯ ในวิถีโจน จันได” (30/04/2558)
รมว.ทส.แถลงผลการดำเนินงานของ ทส. (30/04/2558)
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 - 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2558 (17/04/2558)
ทส.ร่วมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญปีใหม่ไทย - รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมเข็มและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรจรัสแสง”บุคคลต้นแบบสังกัด ทส.ประจำปี 2558 (17/04/2558)
อ.ส.พ. จัดบรรยายพิเศษ “ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อความมั่นคงของชาติ” (25/02/2558)