- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเลขที่ ฉ.2 กกค.ยธ.001/2562 ซ่อมแซมหลังคาอาคารกองก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟฉ.2 (15/02/2562)
ประกวดราคาจ้างรถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตูแบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ และรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี (15/11/2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.2 เลขที่ ฉ.2กกค.(ยค.)จ-01/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/11/2561)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (22/10/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/10/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/10/2561)
ข้อมูลประกาศ (04/08/2561)
ประกาศ โครงการนำร่องมาตรการ Demand Response รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) เฉพาะค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม 2561 (04/08/2561)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบแรงดันระบบไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 58 ชุด เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือด้านความปลอดภัย 407/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/06/2561)
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/06/2561)