- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง (18/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเฝ้าสังเกตุปริมาณรังสี (Monitor Chamber) จำนวน ๑ ระบบ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/02/2561)
ประกวดราคาซื้อระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิชนิดวัดปริมาณแอร์ เคอร์มา (Air Kerma:Air kinetic energy released in matter) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง(ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/02/2560)
ประกาศผลการสอบราคาซื้อสารรังสีมาตรฐาน จำนวน 3 รายการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (06/02/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/02/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/02/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 ชุด (06/02/2560)