ด้านบริหารงานบุคคล
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (19/12/2561)
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการโสตทัศนศึกษาหรือนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (26/11/2561)
รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษาหรือนายช่างเทคนิค (26/11/2561)
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง (29/10/2561)
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง (29/10/2561)
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง (11/10/2561)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (17/09/2561)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (17/09/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรถรนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (28/08/2561)
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562 รอบที่ 1 (27/06/2561)