ด้านบริหารงานบุคคล
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศรับสมัครโควต้าแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 (28/05/2562)
ประกาศรับสมัครโควต้าแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 (28/05/2562)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (นายแพทย์ปฏิบัติการ) สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (09/04/2562)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (19/12/2561)
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการโสตทัศนศึกษาหรือนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (26/11/2561)
รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษาหรือนายช่างเทคนิค (26/11/2561)
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง (29/10/2561)
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง (29/10/2561)
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่าง (11/10/2561)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (17/09/2561)