สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (13/09/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (27/08/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง/จัดเช่าในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (10/07/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (12/06/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562 (27/05/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง/จัดซื้อจัดเช่า ในรอบเดือนมีนาคม 2562 (22/04/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดซื้อจัดเช่าในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (15/02/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง/จัดซื้อจัดเช่าในรอบเดือน มกราคา 2562 (06/02/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง/จัดซื้อจัดเช่าในรอบเดือนธันวาคม 2561 (15/01/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดซื้อจัดเช่าในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (18/12/2561)