นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (31/05/2564)
นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (11/12/2562)
นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14/11/2561)
นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (05/03/2561)
นโยบายกระทรวงแรงงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) (05/03/2561)
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (13/02/2561)
นโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) (06/02/2561)