- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2563-2565 ประจำปีพ.ศ.2564 (07/06/2564)
นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (31/05/2564)
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2562-2564 ประจำปี พ.ศ.2563 (18/05/2564)
นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (11/12/2562)
นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14/11/2561)
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ปี 2562 - 2564 (22/04/2561)
ไม่มีข้อมูล/ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (22/04/2561)
นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (05/03/2561)
นโยบายกระทรวงแรงงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) (05/03/2561)
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (13/02/2561)