ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อม/เปลี่ยน อะไหล่เครื่องตัดหญ้าสะพายข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ (จุดที่ 6) บ้านจอมเสด็จ หมู่ที่ 11 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/11/2561)
บัญชีผู้ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ตามมติ คปจ. ครั้งที่ 1/2561 (03/04/2561)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา สอบราคา (26/01/2561)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา สอบราคา (29/09/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (21/04/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองควาย (21/04/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองนาแพง021 (21/04/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกห้วยงู (21/04/2560)