ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินการจัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการ(นข 1190 หนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กค 1944 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ประจำสำนักงาน จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่อบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการทบทวนความรู้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการจัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/08/2562)