ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุม คปจ.หนองคาย ครั้งที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่จัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่่จัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน โครงการเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินการจัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/08/2562)