สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 01/2562 จ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ (จุดที่ 6) บ้านจอมเสด็จ หมู่ที่ 11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ไม่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา สอบราคา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา สอบราคา วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
สัญญาซื้อขายยานพาหนะหรือรถยนต์ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างสร้างห้องน้ำเกษตรกร วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขุดลอกห้วยงูเล็กตอนบน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขุดลอกห้วยนาแพง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขุดลอกห้วยงู วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขุดลอกหนองนาแพง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขุดลอกหนองควาย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองบัวคำ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด