ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนรอบศูนย์ราชการ ตำบลหนอมกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนรอบศูนย์ราชการ ตำบลหนอมกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภานในศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภานในศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
... อ่านทั้งหมด