ประกาศประกวดราคา สอบราคา
1.ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ พร้อมถนนและโรงจอดรถยนต์ วันที่ 9 กันยายน 2556 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
2.ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง และชุดไมค์ห้องประชุม จำนวน 1 ชุด วันที่ 9 กันยายน 2556 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด