ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจังหวัดหนองคาย ผู้ชนะสอบราคา 9 ฉบับ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจังหวัดหนองคาย ผู้ชนะสอบราคา 9 ฉบับ ฉบับที่ 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เดือนมีนาคม 2561 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือนมกราคม 2561 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือนธันวาคม 2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือนตุลาคม 2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เดือนกันยายน 2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือนสิงหาคม 2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือนกรกฎาคม2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือนมิถุนายน 2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือนพฤษภาคม 2560 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เดือนพฤษภาคม 2560 ประกาศประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดสระน้ำ ขนาดปริมาตรไม่ต่ำกว่า 1,260 ลบ.ม. วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดสระน้ำ ขนาดปริมาตรไม่ต่ำกว่า 1,260 ลบ.ม. จำนวน 100 บ่อ ลว.10 เมษายน 2560 (การผลิตกล้วยหอมทอง) ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดสระน้ำ ขนาดปริมาตรไม่ต่ำกว่า 1,260 ลบ.ม. จำนวน 90 บ่อ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดสระน้ำ ขนาดปริมาตรไม่ต่ำกว่า 1,260 ลบ.ม. จำนวน 90 บ่อ ลว.10 เมษายน 2560 (การผลิตสับปะรด) ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องบดไม้ยางพาราเพื่อผลิตขี้เลื่อยและเพาะเห็ด วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องบดไม้ยางพาราเพื่อผลิตขี้เลื่อยและเพาะเห็ดโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภันฑ์จากภาคเกษตรและประมง กิจกรรมหลักส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต(ยางพารา) กิจกรรมย่อยที่ 3กิจกรรมเครื่องบดไม้ยางพาราเพื่อผลิตขี้เลื่อยเพาะเห็ด ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศ สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและประมง ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคาเครื่องสีข้าวกล้อง และข้าวขาว วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศ สอบราคาเครื่องสีข้าวกล้อง และข้าวขาว โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริมราชินีข้าวเหนียว ... อ่านต่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคา สอบราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
เดือนมกราคม 2560 ประกวดราคา สอบราคา (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกวดราคา สอบราคา เดือนมกราคม 2560 (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
... อ่านทั้งหมด