ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๒ บ่อ (ครั้งที่ 2) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ตัน 6 ล้อปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี พร้อมเครน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระตระพังบัว จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวทาง ไหล่ทางสัญจร ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งและเดินสาย Fiber Optic เครือข่ายและระบบกล้อง CCTV แบบ IP ส่วนขยายต่อเนื่องจากระบบเดิม จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือพันธ์ไม้ พืชวงศ์ขิง-ข่า จำนวน 1,000 เล่ม วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างออกแบบจัดแสดงศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และบริการจุดติดตั้งป้ายโฆษณา Billboard วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์การเกษตร วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อถังขยะสนาม จำนวน 30 ถัง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เต้นท์สนาม จำนวน 2 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 4 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผงวงจรคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อตู้จัดแสดงไม้น้ำพร้อมระบบกรอง 4 ตู้ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำบัดห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บตัวอย่างแมลง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บตัวอย่างแมลง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำรถบุปผาชาติ พร้อมริ้วขบวน ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนพร้อมระบบน้ำ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่อง PCR (เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ
จ้างออกแบบจัดแสดงศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบจัดแสดงศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้ัอกำหนด วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2558 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บตัวอย่างแมลง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างจัดทำรถบุปผาชาติ พร้อมริ้วขบวน ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บตัวอย่างแมลง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยว วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 4 เครื่อง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างออแบบจัดแสดงศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารค่ายพักแรมเยาวชนและอาคารสันทนาการ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เกษตรและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างบริการระบบ Internet แบบสัญญาณรอง ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่าย จำนวน 3 รายการ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 4 รายการ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำบาดาล จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อเครื่องแตกแซลล์โดยอาศียเม็ดบีท จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดแมลง กำจัดปลวกและกำจัดหนู ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำและโรงสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด