ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและประโยชน์ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประจำปีงบประมาณ 2560 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประจำปีงบประมาณ 2558 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประจำปีงบประมาณ 2555 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อโครงเหล็กสำหรับรถบรรทุกของบนหลังคารถ(25.17.41.05) ยานพาหนะหรือรถยนต์(25.10.15.03) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่องสอบราคาซื้อโครงเหล็กสำหรับรถบรรทุกของบนหลังคารถ(25.17.41.05) ยานพาหนะหรือรถยนต์(25.10.15.03) ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด