ประกาศประกวดราคา สอบราคา
มาตรา 9(8) การจัดหาพัสดุโดยวิธีการประกวดราคา วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
โครงการที่ได้รับอนุมัติ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการขอซื้อขอจ้าง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะราคา วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาการจัดจ้าง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรา 9(8) ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
มาตรา9(8) ประกาศที่ 1 ประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ดัชนีสารบัญมาตรา 9(8) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศการจ้างโครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว 2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ม.9(8)_4 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 6 รายการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ม.9(8)_3 ... อ่านต่อ
ประกาศการจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองคาย "สนุกสุขใจ วิถีไทยสงกรานต์" 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ม.9(8)_2 ... อ่านต่อ
ประกาศการจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ม.9(8)_1 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด