ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี จำนวน 1 ช่องบริการ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 - 25 ก.ย. 2561 ... อ่านต่อ
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าชำรุด(โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
นับตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน -ไม่มีการประกาศประกวดราคา วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน - ไม่มีประกาศประกวดราคา / สอบราคา วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
นับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 25595 - ไม่มีประกาศประกวดราคา / สอบราคา วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งพัดลมเพดาน ทาสีภายนอกอาคาร สนามสอบขับรถ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 -ประกาศสอบจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งพัดลมเพดาน ทาสีภายนอกอาคาร สนามสอบขับรถ 16-09-2559 ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและปรับปรุง สนง.ขสจ.นค. วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศ ยกเลิกประกาศประวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงอาหาร งานปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุ งานทาสีอาคารโรงตรวจสภาพรถ พื้น โครงหลังคา ฯ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาชุดก่อสร้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงอาหาร งานปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุ งานทาสีอาคารโรงตรวจสภาพ ฯ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกาวดราคาชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและปรับปรุง สนง.ขสจ.นค. วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศยกเลิกประกาวดราคาชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและปรับปรุง โครงการก่อสร้างโรงอาหาร งานปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุ งานทาสีอาคารโรงตรวจสภาพ พื้นโครงหลังคาฯ สนง.ขสจ.นค. ลว. 8 ม.ค.59 ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและปรับปรุง สนง.ขนจ.นค. วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกาศ ประกวดราคาการจ้างชุดก่อสร้างโรงอาหาร งานปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ งานทาสีอาคาร โรงตรวจสภาพรถ โครงหลังคา และงานปรับปรุงบริเวณประตุทางเข้าสำนักงาน ... อ่านต่อ
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและปรับปรุง สนง.ขสจ.นค. วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงอาหาร งานปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ งานทาสีอาคารโรงตรวจสภาพ พื้น โครงหลังคา และงานปรับปรุงประตูทางเข้าสำนักงาน โครงการซ่อมผิวจราจรถนนในบริเวณสำนักงาน ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและปรับปรุง สนง.ขนจ.นค. วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ประกวดราคาจ้างชุด โครงการก่อสร้างโรงอาหาร งานปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุ งานทาสีอาคารโรงเก็บพัสดุ พื้น โครงหลังคา และงานปรับปรุงบริเวณประตูทางเข้าสำนักงาน โครงการซ่อมผิวจราจรถนนบริเวณสำนักงาน ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกาวดราคาชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและปรับปรุง สนง.ขสจ.นค. วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศยกเลิกประกาวดราคาชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ซ่อมผิวจราจร และปรับปรุง สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ซ่อมผิวจราจร และปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างชุด ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ซ่อมผิวจราจร และปรับปรุง สนง.ขนจ.นค. วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ซ่อมผิวจราจร และปรับปรุง สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและปรับปรุง สนง.ขนจ.นค. วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดตู้ข้าง (56.11.17.02) ตู้รางเลื่อน ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างป้ายโครงเหล็กและผลิตสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการหนองคายไร้ความเร็ว   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร กจ   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการ สขจ.หนองคาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สขจ.หนองคาย   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา กันสาด ฯ และระบบระบายน้ำทิ้งของห้องน้ำชั้นที่ 2 ของอาคารฯ   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกั้นห้องทะเบียนฯ และซ่อมแซมหลังคาโรงตรวจสภาพ ของอาคารฯ   ... อ่านต่อ
ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแฟลต 4 ชั้น สขจ.หนองคาย   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อหมวดนิรภัย จำนวน 1,200 ใบ   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด