ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Drive Thru For Tax เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี จำนวน 1 ช่องบริการ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 - 25 ก.ย. 2561 ... อ่านต่อ
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าชำรุด(โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด