ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2563 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2562 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  8 กุมภาพันธ์ 2550 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยาม  15 พฤศจิกายน 2547 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  12 พฤศจิกายน 2547 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคล พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  วันที่ 12 ธันวาคม 2544 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน   ... อ่านต่อ
ม.9 (8) 1 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (ประกาศประกวดราคา สอบราคา)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด