จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว วันดี ๆ ที่ไม่มีถุงพลาสติก Good Day Say No Plastic Bag วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างจัดจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ในระดับพื้นที่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด