ประกาศประกวดราคา สอบราคา
12.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกันยายน 2564 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
11.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
10.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
9.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
8.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
7.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนเมษายน 2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
6.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
5.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
4.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนมกราคม 2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
3.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
2.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
1.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
1.การประกาศประกวดราคา สอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา เดือนธันวาคม 2559 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัท วี แอนด์ พี มอเตอร์เซลส์ จำกัดหนองคาย ราคา 739,000 บาท ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา เดือนกันยาน 2559 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา เดือนสิงหาคม 2559 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา เดือนกรกฎาคม 25589 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา เดือนมิถุนายน 2559 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา สอบราคา เดือนพฤษภาคม 2559 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา สอบราคา เดือนเมษายน 2559 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา สอบราคา เดือนมีนาคม 2559 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา สอบราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ 2559-ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ 2558 ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด