ประกาศราคาซื้อลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 6 ชั้น และลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 6 ชั้น จำนวน 1 ชุด และลิฟต์ขนเตียงผู้ป่วยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิด ขาว-ดำ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิด ขาว-ดำ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด