ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโปรแกรมบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโปรแกรมบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด