อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
1.กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
2.ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
3.กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด