ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
นิติวิทย์ฯ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจค้นกรณี การกระทำความผิดฐานฟอกเงิน มูลฐานะกระทำความผิดฐานฉ้อโกง
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
นิติวิทย์ฯ จัดประชุมผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
นิติวิทย์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด