ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแก้งคร้อจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ขึ้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ มีท่านนายอำเภอแก้งคร้อ นายวิเชียร สุดาทิพย์ เป็นประธาน
... อ่านทั้งหมด