ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
มื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัด เชื่อมโยง ...
ประชาคม ประจำเดือนสิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยนายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พื้นที่เขตอำเภอภูเรือ นางสาวสุภักษ์ สุธงษา ร่วมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมลงพื้นที่ออกประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน และดำเนินการรวบรวมข้อมูลหมู่บ้าน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน / โครงการขุดสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ในเขตพื่้นที่ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย เชื่อมโยง ...
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการจัดดอกไม้
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการจัดดอกไม้ของประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีกำหนดการดำเนินการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายสนอง โสประดิษฐ์ รองนายกฯเป็นประธาน และนางนิสากร ศิริแพร่จรัล ส.อบจ.ปากชม เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ต.เชียงกลม ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย เชื่อมโยง ...
ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เชื่อมโยง ...
ปรับพื้นที่สำหรับงานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในราชพิธีพระบรมราชาภิเษก บริเวณภายในวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง)
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
ปรับพื้นที่สำหรับงานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในราชพิธีพระบรมราชาภิเษก บริเวณภายในวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด