ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ข่าว สคบ. จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ รู้ก่อนช้อปอัญมณีผ่านทางออนไลน์,เลือกใช้คาร์ซีทที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี (22/06/2565)
นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 21 ณ จังหวัดยะลา (15/06/2565)
นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 22 ณ จังหวัดนราธิวาส (15/06/2565)
นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (15/06/2565)
นิติวิทย์ฯ เข้ารับรางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความ (15/06/2565)
นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 (15/06/2565)
นิติวิทย์ฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้หลักสูตร "การบริหารผลงานด้วย OKRs" (15/06/2565)
นิติวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565" (15/06/2565)
นิติวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิยาศาสตร์ (15/06/2565)
นิติวิทย์ฯ จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TFSN) ครั้งที่ 2 (15/06/2565)