ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (26/08/2563)
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (28/05/2563)
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อช่องทางการติดต่อในส่วนของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) (07/05/2563)
เรื่อง การติดต่อราชการกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (03/04/2563)
นิติวิทย์ฯ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมเเละนิติวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนอุปถัมภ์) ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร (19/07/2562)
นิติวิทย์ฯ ร่วมพิธีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเเละประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (19/07/2562)
นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระ ๖๘ รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา (18/07/2562)
นิติวิทย์ฯ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สิทธิมนุษยชน กับโลกแห่งการเปลี่ยนเเปลง" (15/07/2562)
นิติวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวถาปนาองค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาต ๑๘ ปี (12/07/2562)
นิติวิทย์ฯ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมเเละนิติวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) ณ โรงเรียนวัดยายร่ม วัฒนราษฎร์รังสรรค์ กรุงเทพมหานคร (10/07/2562)