- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ผู้สูงอายุ ลานกิจกรรม) (02/09/2564)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตัดหญ้าและวัชพืชสำหรับรถตักหน้าขุดหลัง (31/08/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเพชรศรี หมู่ที่ 2 (26/10/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิ่งมั่นคง หมู่ที่ 2 (12/10/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบอ่างเก็บน้ำบางชิบ หมู่ที่ 4 (07/10/2563)
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 (21/09/2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) (14/09/2563)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 (09/09/2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน (17/08/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (30/07/2563)