- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 |
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 (21/09/2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) (14/09/2563)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 (09/09/2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน (17/08/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (30/07/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำซอยรุ่งเรือง แยก 1 หมู่ที่ 4 (29/07/2563)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (18/06/2563)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (08/06/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุดช่วงที่ 3 หมู่ที่ 6 (07/05/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (20/03/2563)