- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิ่งขวัญ (พัฒนาการคูขวาง 41 ) หมู่ที่ 2 (19/09/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสนสวย 3 หมู่ที่ 2 (05/09/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนางพระยา-โคกข่อย (บริเวณ รพ.สต.บ้านโคกข่อย) หมู่ที่ 4 (22/08/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปากนครทอง แยก 2/1 หมู่ที่ 3 (01/08/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสวัสดิการ 3 ถึงท้ายซอยสวัสดิการ 5 หมู่ที่ 2 (06/06/2565)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ผู้สูงอายุ ลานกิจกรรม) (02/09/2564)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตัดหญ้าและวัชพืชสำหรับรถตักหน้าขุดหลัง (31/08/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเพชรศรี หมู่ที่ 2 (26/10/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิ่งมั่นคง หมู่ที่ 2 (12/10/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบอ่างเก็บน้ำบางชิบ หมู่ที่ 4 (07/10/2563)