- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามแควหนุมาน อ.กบินทร์บุรี อ.ปราจีนบุรี ความยาว 230.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/04/2564)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ความยาว 325.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/04/2564)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 140.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/04/2564)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชี อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ความยาว 170.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/04/2564)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยยาง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ความยาว 110.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/04/2564)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี ระยะทาง 6.892 กม. พร้อมงานสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2564)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 210.00 เมตร ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2564)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ความยาว 170.00 เมตร ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2564)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทับทัน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ความยาว 160.00 เมตร ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/04/2564)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกรงเกรง อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 100.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/04/2564)