แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (09/08/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 (08/08/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 (08/08/2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/ 2565 (10/06/2565)
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2564 (17/08/2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) (10/08/2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 (10/08/2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 (30/04/2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 (30/04/2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 (03/03/2564)