แผนดำเนินงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 (18/04/2565)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (29/09/2564)
แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (29/09/2564)
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร พ.ศ.2564 (06/11/2563)
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. (09/06/2563)