ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงที่ 1) (15/09/2565)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงที่ 2) (15/09/2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (16/09/2564)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (21/09/2563)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (08/06/2563)