นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (20/12/2564)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ (05/05/2564)