ประกาศประกวดราคา สอบราคา
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 140.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยยาง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ความยาว 110.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามแควหนุมาน อ.กบินทร์บุรี อ.ปราจีนบุรี ความยาว 230.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชี อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ความยาว 170.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ความยาว 325.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี ระยะทาง 6.892 กม. พร้อมงานสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ความยาว 170.00 เมตร ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทับทัน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ความยาว 160.00 เมตร ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 210.00 เมตร ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกรงเกรง อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 100.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุง งานปรับปรุงตราสัญลักษณ์และทาสีเสาหลักของสะพานภูมิพล1 และสะพานภูมิพล2 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุง งานปรับปรุงทาสีโครงสร้างส่วนล่าง บริเวณทางขึ้นสะพานภูมิพล1 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุง งานปรับปรุงกำแพงกันเสียง บนสะพานภูมิพล1 และสะพานภูมิพล2 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสิ่งปลูกสร้างบริเวณสวนสุภาพลัดโพธิ์ ฝั่งกูโบร์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุง งานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสีป้องกันสนิมกรวยครอบสายเคเบิ้ล และราวเหล็กกันชน บนสะพานภูมิพล1 และ สะพานภูมิพล2 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุง งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง บนสะพานภูมิพล1 และสะพานภูมิพล2 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสิ่งปลูกสร้างบริเวณสวนสุขภาพบางหญ้าแพรก (ระยะที่4) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุง งานปรับปรุงตลิ่งริมสระน้ำ ภายในสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุง งานปรับปรุงลู่วิ่ง ภายในสวนสุขภาพบางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสิ่งปลูกสร้างใต้ทางยกระดับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุงสาย นค.017 สะพานลำน้ำสวย อ.เมือง จ.หนองคาย 1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุง สาย นค.011 สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประราคาจ้างงานบำรุงสาย ชม.016 สะพานท่าขุนคง-ท่าสองแคว อ.หางดง จ.เชียงใหม่1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาจ้างงานบำรุงสาย ชม.005 สะพานอินทวิชัย-บ.แม่ข่อง-บ.สบปะ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อส้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบริเวณสายทาง นบ.๔๐๑๘ เลี่ยงเมืองนนทบุรี อ.เมือง จ. นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ถนนสาย นบ.๑๐๒๐ ถนนนครอินทร์ ตอนที่ ๒ (ระบบระบายนำ้) อ.เมือง, บางกรวย จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ถนนสาย สบ.๓๐๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๙ - บ้านโคกกระต่าย อ.หนองแค, เมือง จ.สระบุรี ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ถนนสาย นม.๓๐๑๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ - บ้านดอน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ถนนสาย อด.๒๐๔๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ - บ้านสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ถนนสาย อด.๔๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ - บ้านสร้างคอม อ.บ้านดุง, สร้างคอม จ.อุดรธานี ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ถนนสาย อด.๒๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ - บ้านอ้อมกอ อ.หนองหวาน,ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ถนนสาย อท.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔-บ้านสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ถนนสายปท๕๐๒๑แยกถนนเทศบาลท่าโขลง-บ้านคลองสิบสาม อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ถนนสายอย๑๐๒๓แยกทางหลวงหมายเลข๑-บ้านหนองโสน อ.วังน้อย จ.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ถนนสายนม๑๐๕๖แยกทางหลวงหมายเลข๒-บ้านคำไฮ อ.เนินสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ถนนสายสพ๓๐๓๒แยกทางหลวงหมายเลข๓๓๓-บ้านโค้งบ่อแร่ อ.หนองหญ้าไซ สุพรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ถนนสายอย๑๐๔๓แยกทางหลวงหมายเลข๑-บ้านข้าวงาม อ.วังน้อย จ.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ถนนสายอท๔๐๐๙แยกทางหลวงหมายเลข๓๐๖๔-บ้านม่วงคัน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอลกรีต ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)ถนนสายกจ๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ -บ้านไร่โคก กจ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม รหัสสะพาน สค.๒๐๐๔ (ส.๖+๐๕๐, ส.๗+๖๕๐, ส.๑๑+๒๒๐) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม รหัสสะพาน สค.๕๐๓๐ (ส.๔+๒๐๐) สะพานข้ามครองสหกรณ์สาย ๑ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม รหัสสะพาน สส.๒๐๐๓ (ส.๒+๕๐๐) สะพานข้ามครองแพรกรัช อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ความปลอกภัย บนถนนราชพฤกษ์ นบ.๓๐๒๑ กม.๗+๐๐๐ ถึง กม.๑๐+๘๐๐ และ กม.๑๗+๐๐๐ ถึง กม.๒๓+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ตัดถนนราชพฤกษ์ (สวนเลียบ) และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก สะพานกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะสายหลักถนนราชพฤกษ์ (เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยผิวทาง) อ.เมือง, บางกรวย จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะสายหลักถนนราชพฤกษ์ (เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยผิวทาง) อ.เมือง, บางกรวย จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำป้ายชื่อสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณตอม่อสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะปลายถนนกัลปพฤกษ์ตัดกาญจนาภิเษกฝั่งทิศใต้และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องนำ้สาธารณะบริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม ๗ ฝั่งพระนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า (ฝั่งพระนคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพานกรุงเทพ เขตบางคแหลม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณฅ์ความปลอดภัย บนถนนราชพฤกษ์ นบ.3021 กม.7+000 ถึง กม.10+800 และกม.17+000 ถึง กม.23+000 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า (ฝั่งพระนคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ตัดถนนราชพฤกษ์ (สวนเลียบ) และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสังเกตการณ์บนภาพและวิเคราะห์นับปริมาณจราจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิตอล เพื่อใช้เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณสะพานภูมิพล 1 และ 2 อ.พระปะแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสังเกตการณ์ภาพและวิเคราะห์นับปริมาณจราจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิตอล พร้อมทั้งปรับปรุงระบบSCADAและติดตั้งเครื่องวัดปริมาณนำ้พร้อมแจ้งเตือนการทำงานแบบระยะไกลบริเวณอุโมงค์ราชพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสังเกตการณ์บนภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิตอลเพื่อใช้เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณสะพานพระราม 7เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะปลายถนนกัลปพฤกษ์ตัดกาญจนาภิเษกฝั่งทิศใต้และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะสายหลักถนนราชพฤกษ์ (เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยผิวทาง) อ.เมือง, บางกรวย จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะสายหลักถนนราชพฤกษ์ (เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยผิวทาง) อ.เมือง, บางกรวย จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบนถนนบนถนนนครอินทร์ นบ.1020 กม. 8+000 ถึง กม. 12+400 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำป้ายชื่อสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณตอม่อสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณสะพานข้ามคลองบางพรม ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งกำแพงกันเสียงบนสะพานพระราม 3 ฝั่งพระนคร เขตบางคอแหลม กรุงเทมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 3 ชั้น 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) บริเวณถนนราชพฤกษ์ นบ.3021 กม.11+700 - กม.16+000 เป็นช่วงๆอ.เมือง, บางกรวย จ.นนทบุรี, เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพาน เขตบางคอแหลม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสังเกตการณ์บนภาพด้วยกล้องโทศทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิตอลเพื่อใช้เฝ้าระวังความปลอดภัย จำนวน 3 แห่ง พร้อมระบบติดตามงานควบคุมกำกับนำ้หนักบรรทุกด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเตรื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา สอบรา วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด