ประกวดรคาจ้างก่อสร้างบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ถนนสาย นบ.๓๐๓๐ ถนนราชพฤกษ์ (เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยผิวทาง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดรคาจ้างก่อสร้างบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ถนนสาย นบ.๓๐๒๑ ถนนราชพฤกษ์ (เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยผิวทาง) อ.เมือง, บางกรวย จ.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด