กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชกฤษฎีภา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2524 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฏีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช 2479 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด