อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด